×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  خوابگاه شهید آوینی

سرپرست خوابگاه: مرتضی پورعلی

ظرفیت خوابگاه :102 نفر

آدرس:یوسف آباد خیابان 30 پلاک10

تلفن : 88721400-88713356

کدپستی :1431993431

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست