×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

            خوابگاه الزهرا

سرپرست : لیلا کرمی

ظرفیت خوابگاه :962 نفر

آدرس: خیابان ولیعصر ابتدای اتوبان نیایش روبروی بیمارستان قلب شهید رجایی

تلفن: 88770065-88771281

کدپستی:1996835119

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست