×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

        خوابگاه امام علی(ع)

سرپرست خوابگاه : محمد سوری

ظرفیت خوابگاه 662 نفر

آدرس: شهرک غرب فاز 4 خیابان استاد شجریان شمالی روبروی سازمان آب

تلفن:02188070392-02188070389

کدپستی :1467864763

 

 

 

 

 

   
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست