×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

     خوابگاه شهید بیگ محمدی

سرپرست خوابگاه : محمد علی قربانی اردستانی

ظرفیت خوابگاه :89نفر

آدرس :ضلغ جنوبی میدان فاطمی (جهاد)خیابان جویبار کوچه میرهادی شرقی پلاک9

تلفن:88896662-88914644

کدپستی :1415894181

 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست