×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

        خوابگاه دانش

سرپرست خوابگاه : احسان ایران پور

ظرفیت خوابگاه:200 نفر

آدرس : خیابان ولیعصر روبروی پارک ساعی خیابان آبشار پلاک45

تلفن:88888781-88887176

کدپستی: 1586845418

   

 

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست