×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

                 خوابگاه رستاک

سرپرست خوابگاه :عطایی

ظرفیت:150 نفر

آدرس : بلوار کشاورز -روبروی هتل اسپیناس خیابان شوریده کوچه رستاک پلاک46

تلفن:88391960-88391992

کدپستی :115963387

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست