×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

           خوابگاه حضرت زینب(س)

سرپرست خوابگاه :زهرا ورمرزیار

ظرفیت خوابگاه :216 نفر

آدرس: خیابان شهید دستگردی نرسیده به خیابان مصدق جنب مخابرات پلاک160

تلفن:--22903121-22903120-22921684

کدپستی:1919753973

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست