×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

              خوابگاه شهید موسوی

سرپرست خوابگاه :محمد علی قربانی اردستانی

ظرفیت خوابگاه 118 نفر

آدرس :یوسف آباد خیابان بیستون بین خیابان بیستم و هجدهم پلاک53

تلفن:88556661-88726629

کدپستی :1431874181

   
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست