×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

             خوابگاه گل نرگس

سرپرست خوابگاه : زهرا ورمرزیار

ظرفیت :206 نفر

آدرس:بالاتر از میدان  ونک خیابان شهید خدامی روبروی بانک مسکن پلاک49

تلفن:88662549-88776045

کدپستی : 1994762724

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست